Länsstyrelsen i Dalarna vill se rovdjursavvisande stängsel runt fäbodsdjuren istället för skyddsjakt på attackerande varg

2012-08-14 |

Rovdjursavvisande stängsel är det mest effektiva sättet att undvika att tamdjur blir rivna av varg. Hittills i år i Sverige har inga tamdjur bakom rovdjursstängsel blivit attackerade.

Länsstyrelsen i Dalarna förordar rovdjursavvisande stängsel istället för skyddjakt på varg.
Efter fyra vargattacker på får på lika många fäbodar i östra Dalarna har två ansökningar om skyddsjakt kommit in.
Länsstyrelsen har nu sagt ja nej till båda.

- Skador på tamdjur kan förebyggas genom bland annat rovdjursavvisande stängsel, säger Länsstyrelsen.
De drabbade färbodarna är Kurberget, Alderbacka, Grejsan och Nysjöns fäbodar som alla ligger inom Faluns kommungräns.
Fyra olika personer har ansökt om skyddsjakt på varg i området.
Länsstyrelsen bedömer att de skador som uppstått är allvarliga och att det finns risk för att fler djur skadas om de inte skyddas av tillräckligt bra stängsel.
– Det här är naturligtvis tråkigt för de drabbade. Men de här fäbodarna ligger inom ett område där det förekommer varg och björn. Där krävs det välskötta rovdjursavvisande elstängsel för ett bra skydd, säger Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Dalarna.
– Det finns också möjlighet att söka bidrag för permanenta rovdjursavvisande stängsel från Länsstyrelsen, säger han.

Fotnot: Rovdjursavvisande stängsel är det mest effektiva sättet att undvika att tamdjur blir rivna av varg. Hittills i år i Sverige har inga tamdjur bakom rovdjursstängsel blivit attackerade. Läs mer här

Gå till arkivet