Länsstyrelsen i Dalarna ger Idre sameby tillstånd att jaga tre vargar och skattebetalarna får stå för halva helikopterhyran

2012-04-17 |

Inom det hör området får de tre vargarna skyddsjagas.

Länsstyrelsen Dalarna har godkänt skyddsjakt av tre vargar som uppehåller sig i renskötselområdet i Älvdalens kommun.
På tisdagen fattade Länsstyrelsen också beslut om att avslå tre skyddsjaktsansökningar i Hjortnäs-Sunnanäng och Sundborn.
Enligt uppgift sköts de tre vargarna på torsdagen.
Det innebär att sedan hösten 2010 har 11 vargar skjutits på skyddsjakt inom Idre samebys renbete. Idre sameby skyddsjagar ensam mer än hela övriga landet.

Skyddsjakten i Idre har överklagats av flera personer. Men eftersom det i beslutet står att jakten får starta oavsett eventuella överklagande startades jakten utan hänsyn till överklagandet.

Idre Nya Sameby har lämnat in en ansökan om skyddsjakt eftersom de tre vargarna skadar renskötseln. Den godkända skyddsjakten i Idre får pågå som längst till den 1 maj. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att vargarna tycks ha bildat revir i kalvningsområdet och att några andra lösningar inte finns. Enligt rovdjurspolitiken ska inte rovdjur finnas permanent i områden för renskötsel. Beslutet är också i enlighet med EU-direktiv.

För en månad sedan sade Dalarnas Länsstyrelse nej till skyddsjakt på två vargar som befann sig på  Idre samebys område på Drevfjället sydväst om Idre. Om det är samma vargar som det nu givits tillstånd att jaga är inte känt, men troligen är det samma djur eftersom de två på Drevfjället hade en tredje varg i släptåg.

Skyddsjakten får bedrivas med hjälp av exempelvis helikopter och terrängfordon, vilket jaktförordningen medger när det gäller skyddsjakt. Länsstyrelsen utser de personer som ska medverka vid jakten.
De fällda djuren ska föras till Statens veterinärmedicinska anstalt. Idre Sameby hade i sin ansökan begärt att Länsstyrelsen skulle står för hela kostnaden av skyddsjakten, men på grund av de kraftigt minskade anslagen kan Länsstyrelsen endast stå för halva kostnaden för helikopter om en sådan används.
Länsstyrelsen Dalarna har också avslagit tre ansökningar om skyddsjakt på tisdagen. Två gällde området kring Sundborn och där menar Länsstyrelsen att situationen i dagsläget inte är så allvarig att den motiverar skyddsjakt. Länsstyrelsen kommer dock att följa utvecklingen och ta upp saken igen om läget blir värre.
I Hjortnäs-Sunnanäng var huvudmotivet i skyddsjaktsansökan faran för tamdjur. Länsstyrelsen menar att det finns alternativa lösningar och avslår därför ansökan.

Gå till arkivet