Länsstyrelsen Gävleborg om Galvenvargarna som avled efter märkning

2010-12-08 |

Måndagen den 6 december 2010 sövdes och märktes två ungdjur från årets valpkull i Galvenreviret, Hälsingland. Under tisdag förmiddag återfanns dock ett av djuren drunknat i ett vattendrag en bit ifrån märkningsplatsen. Ytterligare en stund senare återfanns även det andra djuret drunknat en bit uppströms.

Ä Det är tragiskt att detta har hänt, säger Sara Hommen, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Vi var i området hela eftermiddagen och kvällen för att hålla uppsikt över djuren, men hade ingen anledning att förmoda att de på något sätt råkat illa ut, fortsätter hon. När vi kom tillbaka till området under förmiddagen hittade vi först det ena och sedan det andra djuret i vattendraget.

Märkningen var en rutinmärkning där det var tänkt att flera av vargarna i Galvenreviret skulle märkas. Djuren som förolyckades var valpar till den invandrade Galvenhanen som är en genetiskt värdefull invandrad varg. Länsstyrelsens personal var under hela märkningstillfället på plats för att bistå märkningsteamet från Viltskadecenter.

Ä De två vargarna var på benen ganska snart efter sövning och märkning. De rörde sig inåt skogen och det fanns ingen anledning att driva dem framför oss utan istället låta dem vila efter märkningen, säger Sara Hommen.

Relaterade länkar

Gå till arkivet