Landshövdingen: "Inte fler utan friskare vargar"

2010-10-28 |

Vid onsdagens möte i viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län togs beslut om miniminivå för lodjur och remissen om vargföryngring behandlades. Även björnjakten tidigare i höst diskuterades.

Enligt den nya rovdjurspolitiken ska varje län ha en viltförvaltningsdelegation för att ta övergripande beslut i viltfrågor. Det är Länsstyrelsen som leder arbetet i viltförvaltningsdelegationen och landshövdingen är dess ordförande.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade om en miniminivå på 15-17 årliga föryngringar av lodjur i Dalarnas län. Miniminivå är en gräns som avgör hur lodjursstammen ska förvaltas. Om stammen befinner sig över miniminivån finns möjligheter till aktiv förvaltning genom jakt. Om stammen ligger under miniminivån handlar det istället om att strikt bevara stammen.

Under mötet diskuterades även den genetiska förstärkning av vargstammen som är aktuell just nu. Länsstyrelsen har två remisser att hantera när det gäller flytt av varg. Delegationen gav synpunkter inför Länsstyrelsens remissvar.

- Viltförvaltningsdelegationens åsikter är viktiga när det gäller hur nya gener kan införas bland de svenska vargarna. Men remisstiden är kort och det innebär att det måste gå snabbt, säger landshövding Maria Norrfalk, viltförvaltningsdelegationens ordförande i ett pressmeddelande.

- Men vargföryngring handlar inte om fler – utan om friskare vargar, säger Maria Norrfalk.

Relaterade länkar

Gå till arkivet