Lägesrapport från Naturvårdsverket om vargflytt

2010-07-01 |

Naturvårdsverket tar nu fram kriterier på lämpliga områden för utsättning av vargar. Det ingår i regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen. Lämpliga områden är till exempel där det redan finns varg, men inte mitt i vargrevir. En lägesrapport har nu gått ut till länsstyrelser och andra berörda.

– Vårt uppdrag handlar om att ta fram kriterier på lämpliga områden för utsättning av vargar. När kriterierna är klara behöver lämpliga platser utses. Naturvårdsverket tror att det behövs ett stort antal platser, eftersom det kan bli tal om utsläpp av upp till 20 vargar fram till 2014. Alla vargar bör inte släppas på samma plats, säger Eva Thörnelöf, direktör för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket tar nu fram biologiska och socioekonomiska kriterier på lämpliga områden. En arbetsgrupp med länsstyrelser, jägarorganisationer och miljöorganisationer har diskuterat sådana kriterier. Naturvårdsverket har också lagt uppdrag  på forskare att utreda saken. Forskarna ska lämna sina svar i början av hösten.

Naturvårdsverket planerar att skicka ut en remiss i början av hösten. Den kommer att innehålla förslag på kriterier på lämpliga områden och förslag till process för hur de ska väljas ut.

Relaterade länkar

Gå till arkivet