Kristian Bernstone, regionansvarig i Västra Götaland, rapporterar från manifestationen i Strömstad

2009-09-18 |

FN har utlyst 2010 till "Biologiska mångfaldens År". 7-9 september genomfördes ett s k högnivåmöte i Strömstad angående just biologisk mångfald. SRF i Västra Götaland såg ett gyllene tillfälle att då uppvakta mötesdeltagarna om det faktum att vargen ingår i biologisk mångfald.

En grupp ur SRF och Djurskyddet Sverige marscherade tillsammans med ett ekipage, bestående av fjording dragande en engelsk jaktvagn och två hundar, fram till SPA-hotellets entré för att möta representant från Miljödepartementet. Kl 13.30 trädde statssekreterare Åsa-Britt Karlsson fram och uppvaktningen inleddes med ett tal angående motiven för uppvaktningen samt överlämnande av flygblad med viktig information om vargens situation i vårt land.

Sven Stensson, ordförande i Djurskyddet Sverige, höll också ett kort tal och överlämnade så listor på drygt 5000 underskrifter. Under denna verksamhet gick våra medlemmar runt bland åskådarna och delade ut flygblad och broschyrer om hur man kan bli medlem i vår rovdjursförening.

I den massmediala närvaron sågs dels VästNytt, dels journalister från Bohusläningen och Strömstads Tidning samt Sydsvenskan. Flera fotograferingar och intervjuer genomfördes och kan läsas i Bohusläningen, Sydsvenskan och Strömstads Tidning.

Polisen var mycket hjälpsam både under planerings - och genomförandeskedet. Målsättningen att få ut vårt budskap till dem det vederbör infriades.

Gå till arkivet