Kommentarer till vilskadestatistik

2007-04-18 |

Svenska Rovdjursföreningen i Gävleborg har framfört några kritiska synpunkter till Viltskadecenter över årets presenterade viltskadestatistik. Bland annat saknas i statistiken uppgifter om antalet årliga angrepp på tamdjur för respektive rovdjursart.

Skrivelsen med synpunkterna finns att ladda ned som pdf-fil från sidan Remissvar och skrivelser.

Gå till arkivet