Kommentar från SRF: Lovvärda initiativ från regeringen i vargfrågan

2015-02-05 |

Åsa Romson (MP) har fått till en uppgörelse med Socialdemokraterna som torde komma att positivt förändra förutsättningar för en livskraftig vargpopulation i landet.

Sent på onsdagskvällen presenterade regeringen på SVDs Brännpunkt en rad åtgärder för en bättre vargförvaltning i landet.
- Vårt första intryck av regeringens åtgärder är huvudsakligen positivt. De har en potential att leda till ett bättre utgångsläge för vargförvaltningen i landet än vad vi har idag, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

 • Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda vargens gynnsamma bevarandestatus
 • En utredning ska göras som syftar till rättssäkra beslut om licensjakt som är förenliga med EU-rätten
 • De regionala viltförvaltningsdelegationerna ska utvärderas
 • Viltskadeanslaget höjs och nya skydds- och stödåtgärder ska utredas

  Därtill ska en permanent vargkommitté inrättas som en referensgrupp till regeringen för en hållbar vargpolitik och bland annat Rovdjursföreningen ska ingå i kommittén.
  - Framför allt är det välkommet att Naturvårdsverket på nytt ska utreda vargens gynnsamma bevarandestatus. Kraftig kritik har riktats mot det vetenskapligt tvivelaktiga värde på 270 vargar som togs fram av den förra regeringen på dunkla grunder. Det har legat som en våt filt över den svenska vargförvaltningens trovärdighet och var även en anledning till att vi överklagade årets licensjakt, säger Ann Dahlerus.
  - Efter alla komplicerade rättsliga turer kring vinterns licensjakt, som bland annat grundar sig i den förra regeringens överklagandeförbud, inger regeringens ambition att försöka bibringa någon rättslig ordning i den oacceptabla röra som föreligger, ett visst hopp. Den nuvarande ordningen med att besluten inte kan prövas i domstol är inte värdig ett demokratiskt rättsamhälle.
  - Vi ser också positivt på en utvärdering av Viltförvaltningsdelegationerna, säger Jan Bergstam, styrelseledamot i Rovdjursföreningen och tillika delegat i Viltförvaltningsdelegationen i Värmland.
  - Naturvården upplever idag ett svårt underläge i delegationerna på grund av den sneda sammansättningen av delegater till förmån för jägarintresset. Det medför att de allra flesta beslut i delegationerna om rovdjur går emot naturvårdens intressen och gynnar jägarnas, vilket innebär färre rovdjur och mer jakt.
  Efter en lång och plågsam tystnad från regeringen medan vargjakten pågått som bäst lovar den här överenskommelsen mellan MP och S mer än vad man vågat hoppas på.
  - Hoppet står nu till att själva utredningarna och utvärderingarna kommer att hålla måttet och inte fuskas bort på vägen, som skett så många gånger tidigare i den här frågan. Men med miljöpartiet vid rodret kan man nog förvänta sig att det blir ett mer gediget upplägg än det var under Lena Eks tid, säger Kenth Nauclér ordförande i Rovdjursföreningen.

Dokument för nedladdning!

Vargen | Brännpunkt | SvD.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet