Klart besked av Naturvårdsverket - Tiken i Prästskogen får inte jagas...

2015-02-04 |

Naturvårdsverket upphäver Länsstyrelsen i Gävleborgs beslut om skyddsjakt på tiken i Prästskogsreviret i nordvästra Hälsingland.
Detta efter att Rovdjursföreningen överklagat jakten med hänvisning till att hennes invandrade hane i lugn och ro ska få möjlighet att tillsammans med henne föda upp ytterligare en kull värdefulla valpar.

Hanen i Prästskogen är den välkända invandraren Galvenhanen.
Naturvårdsverket menar att risken är uppenbar stor att hanen eller
någon av de nuvarande genetiskt viktiga valparna skjuts om jakten går
igång.
Enligt uppgift ska det för närvarande finnas fem valpar födda i våras efter paret. Fem viktiga s k F1-vargar.
- Ett kriterium för skyddsjakt är att skyddsjakten inte försvårar
upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus. Om så är fallet ska
ansökan om skyddsjakt avslås, framhåller Naturvårdverket.
I samband med att Länsstyrelsens beslut överklagades av Rovdjursföreningen begärdes inhibition av jakten. Naturvårdsverket biföll denna begäran direkt.
Jakten kom således aldrig igång 9 januari som var planen. Hade det blivit jakt hade hon jagats med helikopter för att inte riskera att Galvenhanen drogs in i jakten.
Även Länsstyrelsen i Jämtland fick in en ansökan om skyddsjakt eftersom
delar av Prästskogenreviret går in i Jämtland.
Men där tänkte Länsstyrelsen på annat sätt och sade nej till jakt.
Jan Bergstam

Gå till arkivet