Kansliet har semesterstängt

2006-07-11 |

Kansliet har semesterstängt vecka 28, 29 och 30.

Från och med måndagen den 31/7 är kansliet åter igen bemannat.

Vid brådskande ärenden, kontakta föreningens ordförande eller annan styrelserepresentant.

Med vänliga hälsningar,
Ann och Lina

Gå till arkivet