Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets licensjakt på varg förra vintern

2014-11-14 |

I dag fredag kom Kammarrättens dom i det mål som handlar om beslutet om licensjakt på varg 2013.
Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF Världsnaturfonden överklagade jakten och vann i Förvaltningsrätten sedan Kammarätten dels stoppat jakten och dels gett organisationerna rätt att få sin sak prövad av Förvaltningsrätten.

Dock överklagade Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet den lägre domstolsinstansens beslut till Kammarrätten. 
Kammarrätten anser att det syfte som Naturvårdsverket har angett som skäl för beslutet, att minska inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen, får anses vara acceptabelt i sig, men anser inte att Naturvårdsverket i tillräcklig grad har visat att jakten kunde förväntas leda till att syftet skulle uppnås.
Kammarrätten menar vidare att jakten måste betraktas som omfattande i förhållande till det svaga stöd som uppgivits för att syftet skulle uppfyllas och att den därför inte var proportionerlig i förhållande till syftet, det vill säga att jakten skulle minska inaveln. 
Kammarrätten skriver:
- Det beslutade undantaget, jakt efter 16 vargar, måste dessutom betraktas som relativt omfattande. Detta i kombination med det svaga stödet för att syftet skulle uppnås, gör att beslutet vid en sådan restriktiv tolkning av undantagsmöjligheterna som måste göras, i vart fall inte kan anses vara proportionerligt. 
- Redan av den anledningen borde Naturvårdsverkets beslut ha upphävts, säger Kammarrätten och konstaterar att Naturvårdsverkets och Jägareförbundets överklaganden därför inte kan bifallas. 
Ann Dahlerus

Gå till arkivet