Kammarrätten prövar inte felaktiga beslut för licensjakten på varg i vinter

2017-12-27 |

Rovdjursföreningens ordförande Torbjörn Nilsson är starkt kritisk mot Kammarrättens hantering av överklagandet av Förvalningsrättens dom. Nonchalant hantering beskriver han Kammarrättens arbete.

- Jag är djupt besviken över kammarrättens nonchalanta hantering av vårt överklagande, säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
Ingen av de organisationer som överklagat Förvaltningsrättens dom - att inte stoppa vinterns licensjakt på varg - har lyckats övertyga Kammarrätten att pröva saken.
Samtliga ansökningar nekas prövningstillstånd.

 - Vi har beskrivit en lång rad skäl till att jaktbesluten är felaktiga. I vårt överklagande har vi visat att förvaltningsrätten missförstått eller helt förbisett dessa. Alltså finna det starka skäl att betvivla riktigheten i förvaltningsrättens beslut, och alltså borde kammarrätten ge prövningstillstånd.
- Ändå väljer de att inte analysera ett enda av de skäl vi beskrivit, utan bara låtsas som det inte skulle finnas skäl att betvivla riktigheten i förvaltningsrättens beslut.
- Kammarrättens nonchalanta sätt är en skam för det svenska rättsväsendet, säger Torbjörn Nilsson.
Kammarrätten skriver i beslutet att det inte finns skäl enligt de kriterier som finns för att prövningstillstånd skall ges. Det är detta som Torbjörn Nilsson med skärpa vänder sig mot.

Kammarrätten hänvisar till §34 andra stycket i Förvaltningsprocesslagen varför saken inte ges prövningstillstånd:

det skall finnas anledning att betvivla riktigheten av det beslut som Förvaltningsrätten har kommit till
det går att bedöma riktigheten av det beslut som Förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd ges
det är inte viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt
det finns inte synnerliga skäl att pröva överklagandet

Det är den här hanteringen av en rödlistad art som Kammarrätten ser mellan fingrarna: Se filmklipp

Gå till arkivet