Kammarrätten prövar Förvaltningsrättens stopp av licensjakten i vintras

2013-10-22 |

I vintras stoppade Förvaltningsrätten licensjakten på varg.
Naturvårdsverket beskrev jakten som en selektiv och riktad jakt på varg eftersom EU inte tillät att Sverige licensjagade varg.

Rovdjursföreningen överklagade och begärde inhibition av jakten tillsammans med Naturskyddsföreningen och WWF. Jakten stoppades av Förvaltningsrätten efter några dagar. Då hade redan tre vargar hunnit skjutas.Naturvårdsverket överklagade till Kammarrätten som inte lät sig stressas och "licensjakten" förblev stoppad. Nu har Kammarrätten beviljat prövningstillstånd för Naturvårdsverkets överklagan, vilket i sak betyder att Förvaltningsrättens beslut att stoppa jakten kommer att prövas.

Så här ärendet vandrat i instanserna.

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde att jakten skulle stoppas.

Förvaltningsrätten avslog föreningarnas begäran om att stoppa jakten.

Kammarrätten i Stockholm beslutade därefter att stoppa den till dess att förvaltningsrätten slutligen avgjort målet.

Naturvårdsverket överklagade kammarrättens beslut.    

Kammarrätten avslog Naturvårdsverkets överklagande.    

Naturvårdsverket överklagade och ansökte om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelade prövningstillstånd.  

Förvaltningsrätten behandlade ärendet i sak, biföll överklagan och upphävde

Naturvårdsverkets beslut om selektiv och riktad jakt i en dom den 2 maj.  

Naturvårdsverket överklagar förvaltningsrättens dom den 20 maj 

Kammarrätten meddelar prövningstillstånd den 17 oktober

Gå till arkivet