Kallelse till årsmöte den 25 mars 2006

2006-03-02 |

Svenska Rovdjursföreningen inbjuder till årsmöte lördagen den 25 mars 2006 på Naturhistoriska museet i Göteborg (vid Slottsskogen).

Årsmötet inleds 13.30 med stadgeenliga frågor. Därefter fika och föredrag med bild- och filmvisning av Svante Lysén under rubriken "Bland vargar i Kanada och isbjörnar på Svalbard".

På kvällen middag och samkväm på ännu ej bestämd plats. Var och en betalar själv.

Söndagen den 26 mars planeras möte för regionansvariga och styrelsen. Anmälan om deltagande vid lördagkvällens middag samt önskemål om övernattning (vandrarhem intill Slottsskogen) görs senast två veckor före årsmötet till Mia Bisther på tel. 031-14 58 82 eller 0730-36 04 92.
E-post: mia.bisther@bog.se

Gå till arkivet