Just nu skyddsjakt på nio rovdjur i Jämtland

2016-01-09 |

Lite i skymundan av den licensjakt på varg som pågår längre söderut har Länsstyrelsen i Jämtland beslutat om skyddsjakt på sex järvar och tre vargar.
För en av vargarna handlar det om förlängning av tidigare beslut.

Förlängningen gäller den varg som sedan sommaren hängt kvar i området rakt
öster om Östersund. Jakten på vargen är förlängd till 15 januari.
Samtidigt som det nu pågår skyddsjakt på två vargar i södra Härjedalen på Handölsdalens vinterbetesmarker.
Samebyn har också fått tillstånd att skyddsjaga tre järvar inom sina
åretruntmarker - utefter riksgränsen från Helagsfjällen i söder upp till
E14 söder om Åre och i öster en nord-sydlig gräns vid ungefär
Vålådalen. Och tillstånd på tre järvar har getts också till Jijnjevaerie sameby med åretruntmarker väster om Strömsund.
Däremot har Tåssens sameby inte fått tillstånd för jakt på de fem
järvar som samebyn ansökte om efter Naturvårdsverkets avslag på totalt
19 vargar utefter hela den jämtländska fjällkedjan. Till detta kan
läggas de tre järvar som Idre nya sameby fått tillstånd att jaga i ett
beslut av Länsstyrelsen i Dalarna. Idre/Grövelsjöns fjällområde är ju en
liten utlöpare av fjällkedjan i Jämtland. Eftersom fem järvar hann
skjutas innan Naturvårdsverket stoppade jakten på de 19 järvarna, verkar
det nu som att Länsstyrelsen i Jämtland resonerar "lite järv här och
där" märks inte. Skyddsjakt på fem järvar ytterligare och man är uppe i
19.

Gå till arkivet