Järvjakten stoppad i både Norrbotten och Jämtland

2017-11-14 |

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat länsstyrelsernas beslut om jakt på 13 järvar i Jämtlands län och 11 järvar i Norrbottens län. Förvaltningsrätten har beslutat om inhibition av alla järvjaktsbesluten. Det innebär att jakten stoppas i avvaktan på att Förvaltningsrätten tar slutlig ställning till om den ska tillåtas eller inte.

Förvaltningsrätten skriver i sina beslut att det är ovisst om jaktbesluten uppfyller samtliga förutsättningar för skyddsjakt, bland annat mot bakgrund av hur besluten motiveras beträffande risk för allvarlig skada och då besluten omfattar ett förhållandevis stort antal järvar.

Tyvärr har två järvar redan rapporterats skjutna i Norrbottens län.

Länsstyrelsebesluten om järvjakt fattades den 25 oktober i Norrbotten och den 31 oktober i Jämtland. Svenska Rovdjursföreningen överklagade beslutet i Jämtland den 3 november och beslutet i Norrbotten den 6 november. Förvaltningsrättens beslut om inhibition fattades den 8 november för Jämtland och den 10 november för Norrbotten.

Gå till arkivet