Järven ny symbol för klimathotet

2011-04-18 |

Alla vet att isbjörnen är hotad av den globala uppvärmningen. Men vi har en art på närmare håll som snart tros bli en ny symbol för klimathotet: järven. Enligt nya rön kan den vara hotad av snöbrist och varmare somrar.


– I Kanada och USA är den en ny flaggskeppsart i klimatdebatten, säger Jens Persson, järvforskare vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen.

Vid det senaste internationella varg- och rovdjurssymposiet i Vålådalen presenterade han nya data över järven i Sverige och Norge som visar att arten ökat påtagligt i antal de senaste åren.

– I Kanada och USA är den en ny flaggskeppsart i klimatdebatten, säger Jens Persson, järvforskare vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen.
Vid det senaste internationella varg- och rovdjurssymposiet i Vålådalen presenterade han nya data över järven i Sverige och Norge som visar att arten ökat påtagligt i antal de senaste åren.

Fakta: Järv
Järven (Gulo gulo) är det minst kända av våra stora rovdjur. Till skillnad från varg och lodjur har dess utbredning alltid varit begränsad till fjällen och de nordligaste barrskogarna.
Arten lever främst på renar. Järven tar vara på allt från ett kadaver och lägger upp förråd som den nyttjar vid senare tillfällen.
Järven förekommer glest över hela norra halvklotet. Världspopulationen omfattar drygt 40 000 djur, varav cirka 20 000 i Ryssland och 17 000 i Kanada. I Alaska finns cirka 3 000, i övriga USA cirka 500. Sverige har cirka 650, Norge 350 och Finland 150 järvar. Ett okänt, men troligen litet, antal finns i norra Mongoliet och nordöstra Kina.
Källa: Internationella naturvårdsunionen

Relaterade länkar

Gå till arkivet