Jan Bergstam ny ordförande för Svenska Rovdjursföreningen

2018-04-15 |

Jan Bergstam är ny ordförande i Svenska Rovdjursföreningen

Jan Bergstam från Karlstad har valts till ny ordförande för Svenska Rovdjursföreningen, vid föreningens årsmöte i Uppsala på lördagen. Han tar över efter Torbjörn Nilsson från Ulvsby utanför Karlstad, som valt att sluta efter två år som ordförande.

Jan Bergstam har en bakgrund som journalist på Nya Wemlands-Tidningen och andra tidningar i samma koncern.  Han har följt vargdebatten ända sedan de första vargarna dök upp i Värmland på 1980-talet. Han har varit engagerad i Svenska Rovdjursföreningen sedan 2011 och bland annat ansvarat för föreningens hemsida och Facebook-sida, där nyheter om rovdjuren får stor spridning.

- Det är spännande och hedrande att bli ordförande för en så viktig förening. Vi har starka krafter emot oss, men vi har en bred folkopinion i ryggen, säger Jan Bergstam.

Nyvalda till styrelsen blev Cecilia Peterson, Helsingborg, Johan Örlander, Järna, Eva Ångström, Stockholm, Peter Eriksson, Riala, och Anna-Karin Lieber, Knivsta. Fortsätter i styrelsen, utöver Jan Bergstam, gör Robert Franzén, Köpingsvik, Gunnar Gillberg, Göteborg, och Björn Ljunggren, Linköping.

Årsmötet antog också en ny rovdjurspolicy, som är föreningens grundläggande åsiktsdokument. Den tidigare rovdjurspolicyn var från 1999. Avgående ordföranden Torbjörn Nilsson hade jobbat mycket med den nya policyn:

- Med den nya policyn blir vårt mål lite tydligare. Vi vill ha långsiktigt livskraftiga populationer, vilket innebär miniminivåer mellan 1000 och 2500 av varg, björn, järv respektive lodjur. Om det för några av arterna inte går att ha en så stor population i Sverige, så bör åtminstone Sverige, Norge och Finland tillsammans ha en långsiktigt livskraftig population, säger Torbjörn Nilsson. Dessutom har vi tydliggjort att vi inte är motståndare till all jakt, som vi ibland blir beskyllda för, utan vi anser att om jakt bedrivs på rätt sätt så är det ett bra sätt att ta vara på en del av det som naturen ger.

- Samtidigt fortsätter vi förstås att vara mycket kritiska mot jaktens avarter, som licensjakten på varg och fällfångst av lodjur, säger Jan Bergstam. Vi måste upplysa människor om vad som händer ute i skogarna. Sverige ska inte förvandlas till ett Europas jaktreservat!

 

Dokument för nedladdning

Gå till arkivet