Jämtland jagar drygt hälften av alla lodjur som skall jagas i vår

2016-02-25 |

52 lodjur får skjutas i vårens licensjkakt i fyra Norrlandslän. Över hälften av dessa ska skjutas i Jämtland.

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är nu klara med kvoterna för licensjakten som inleds nu på tisdag 1 mars.
Sammanlagt får 52 lodjur skjutas. Hittills är licensjakterna i Norrbotten och Västerbotten överklagade av föreningen Wolf Association Sweden, Was.

I Västerbotten får 11 lodjur får fällas, fyra i kustlandet och sju i inlandet.
Länsstyrelsen i Norrbotten öppnar för licensjakt på åtta lodjur i tre
områden, vilket är samma antal som fälldes förra året då det fanns 11 lo
på licensen.
Västernorrland håller tillbaka och har endast fyra djur på licensen i delar av Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner där det finns ren.
Jämtland tar i med drygt hälften av alla lo som ska skjutas i norr. 29 lodjur har Länsstyrelsen plockat med på licensen. Detta trots att Länsstyrelsen också sagt ja till en ganska omfattande skyddsjakt i vinter. Nyligen fick samebyn Jovnevaerie tillstånd att skjuta två lo till och med 29 februari på byns vinterbetesmarker. Tidigare i vinter har det getts tillstånd för skyddsjakter på nio lodjur spridda över länet.
Enhetschefen på Länsstyrelsen i Jämtland Ruona Burman menar att antalet ligger inom ramen för det förvaltningsutrymme man har för lo.
I inventeringen i vinter har 32,5 familjegrupper räknats in. Det kan bli ytterligare två när avståndskriterierna kontrollerats.
Antalet familjegrupper multipliceras med 5,9 för att få fram en uppskattad population, vilket för Jämtland betyder nära 195 lodjur för närvarande.
Förra året var all lojakt i landet stoppad vilket inneburit att antalet lofamiljer, hona med unge/ungar, har ökat försiktigt från förra årets inventering. Men jaktuttaget innebär ingen dramatisk förändring i licenserna från jakten 2014, förutom för Jämtland som då inte jagade alls. Snarare är det återhållsamhet som präglar de övriga tre länens licenser.
För Västerbotten har man under vinterns inventering kunnat se en fördubbling av antalet familjegrupper jämfört med fjolåret. Då räknades 13,5 familjer hem, i vinter finns 26 grupper kvalitetssäkrade. Miniminivån för antalet familjegrupper i Västerbotten är 13,5, förvaltningsnivån ligger på 23, med ett tillåtet intervall 14 till 32 familjegrupper.
I Norrbotten är miniminivån 17 familjegrupper, 32 är förvaltningsnivån med en intervall på 18 till 43.
Västernorrlands motsvarande siffror är 11 familjegrupper i miniminivå,
18 i förvaltningsnivå och ett förvaltningsintervall på 13 till 24.

Fördelningen av de åtta lodjuren i Norrbotten ser ut så här
:
Tre lodjur i Tornedalen - Haparanda, Kalix, Överkalix, Övertorneå och Pajala kommun.
Tre lodjur i Södra inlandet - Arvidsjaur kommun samt den del av Arjeplogs kommun som ligger nedanför om odlingsgränsen
Två lodjur i Norra fjällkedjan - det området av Kiruna och Gällivare kommun som ligger ovanför odlingsgränsen.

Senast det jagades lodjur i norra Sverige, 2014, (2013) såg tilldelningen ut så här: Norrbotten 11 (25), Västerbotten 6 (30) och Västernorrland 7 (7).
Jämtland jagade inte lodjur varken 2015, 2014 eller 2013. De två senaste jakterna 2011 och 2012 sköts respektive år 60 och 30 lodjur. 2011 sköts sig länet nästan ur rätten att forma sin egen lojakt. Länets miniminivå är 20 familjegrupper, 24 i förvaltningsnivå och 20 till 29 i förvaltningsintervall.
Från och med 2014 har det inte varit någon lodjursjakt i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet och jakt blir det inte heller i år.
I det Södra är det aldrig någon licensjakt. JB

Gå till arkivet