Jämte (FP) vill förbjuda varg i länet av regionalpolitiska skäl

2011-11-12 |

Länets politiker måste uttala sig mot fast etablering av varg, av regionalpolitiska skäl.
Det skriver Finn Cromberger (FP) i en motion till landstingsfullmäktige.

Han pekar på att länet för närvarande är tämligen fritt från varg. Orsaken till det är statens beslut sedan länge att renbetesland inte kan hysa fasta bosättningar av varg.
"Rennäring och vargförekomst går inte att förena. Samma sak kan man påstå om fäbojordbruk och om småskalig livsmedelsproduktion som baseras på frigående djur som get, får och kor", skriver han.

Relaterade länkar

Gå till arkivet