Jaktvårdsförening i Dalarna vill ha skadestånd för varg på sina arrenderade jaktmarker

2012-07-14 |

Utan hund ingen jakt skriver Vintjärns Jaktvårdsförening i Dalarna till Landsbygdsdepartementet och begär ett skadestånd på 30 000 kronor per år framledes för förlorad jakt på föreningens arrendemark på 2 700 ha.
Orsaken är att varg etablerat sig i ett revir som omfattar också den mark som föreningen arrenderar, vilket innebär att ingen längre vill släppa sin hund.

- Ingen vill längre skaffa och släppa loss en jakthund i jakten i rädsla för att vargarna ska attackera. Och utan hundar - ingen jakt, skriver föreningen i sitt brev till landsbygdsdepartementet.
Skadeståndet på 30 000 är för arrendekostnaden och kompensation för jaktbortfall.
Föreningens medlemmar vill var och en också ha 50 000 kronor per år i ersättning för lidande och bortfall av älgkött som vargen orsakat. Detta för att medlemmarna tvingas jaga på annat håll, vilket innebär mer resor och dyrare jaktarrende.
Skrivningen har gått vidare från Landsbygdsdepartementet till Justitiekanslern.

Byn Vintjärn ligger på skogen mitt emellan Enviken/Svärdsjö och Gästrikegränsen. De revir som kan beröra området är antingen Långsjöreviret eller Korsåreviret.

Gå till arkivet