Jaktstoppet på finsk-ryskan står fast

2013-03-01 |

Finsk-ryskan sövs första gången 1 mars 2011, då jakten på henne inleddes både av myndigheter och helikoptrar.

Kammarätten ger inte Vilhelmina södra sameby prövningstillstånd för dess överklagan av Förvaltningsrättens inhibition av Naturvårdsverkets beslut att inleda skyddsjakt på vargtiken.

Därmed står jaktstoppet fast så länge Förvaltningsrätten prövar Rovdjursföreningens överklagan av Naturvårdsverkets beslut.
Naturvårdsverket har fram till 8 mars på sig att svara på överklagandet och sedan ska Rovdjursföreningen och andra som överklagat beslutet svara på Naturvårdsverkets svar.

Sameradion Oddasat.se skriver: "Svenska samernas riksförbund, och samebyn har tidigare sagt att domstolens beslut är felaktigt. Vargens närvaro i området har förorsakat stora skador för samebyn som nu kommer att fortsätta. Det anser man inte är förenligt med Sveriges internationella åtaganden gentemot samerna som urfolk."

Gå till arkivet