Jakten på Kynnatiken motarbetar regeringens strävan att genetiskt stärka den svenska vargstammen

2011-10-24 |

Senaste positionen för den norska invandrade vargtiken vars pappa är finskrysk invandrare är strax söder om Kånna och väster om E4an.

Fem dagar har nu gått sedan skyddsjakten inleddes på den unga vargtiken Kynna i trakterna runt Ljungby och Älmhult i sydvästra Småland.
Hon är en genetiskt viktig varg, den tredje viktiga vargen som kommer att skyddsdö i år trots att hon bär på anlagen för den livskraftiga skandinaviska vargstam som regeringen lovat att bygga upp med vargar som Kynna.
Hennes enda brott är att hon kommit på att det är enklare att äta dåligt inhägnade får istället för att ödsla energi på att springa ikapp med rådjur eller spänna musklerna för att få omkull en älg med vassa framklövar.
Och eftersom betessäsongen i praktiken är över finns inte skyddsanledningen för jakten längre kvar.
Dessutom har inget tamdjur blivit attackerat på två veckor. Naturvårdsverket bör alltså ta sitt ansvar för vargstammen och blåsa av jakten på den värdefulla vargtiken.

Samtidigt som jakten har pågått på vargtiken har Naturskyddsföreningen överklagat skyddsjakten till Förvaltningsrätten.
Föreningen anser att jakten strider mot art- och habitatdirektivet. Enligt EU:s lagstiftning ska miljöorganisationer ha talerätt vid beslut om jakt på arter som skyddas av direktivet. I Sverige saknas den möjligheten.
– Vi beklagar att Kynna-vargen ska jagas. Det är ett förhastat och felaktigt beslut. Vargen är genetiskt viktig och går dessutom att följa eftersom den är försedd med sändare. Vårt överklagande är en del i det fortsatta arbetet för att Sverige ska följa lagstiftningen och ta sitt ansvar för hotade arter, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.
Den lokala SNF-kretsen har också samlat ihop frivilliga som ska hjälpa fårägarna i området att se över sina stängsel. Det duger bra med vanliga fårstängsel som de flesta ansvarsfulla fårägare har, det gäller bara att se över så det inte går för vargen att krypa under någonstans. Av någon konstig anledning gillar inte vargar att hoppa över staket.
Det har också lämnats in en JO-anmälan mot jakten. Anmälarna anser att det finns en jävsituation för jaktledaren som också är Länsstyrelsens besiktningsman.
Naturskyddsföreningen har tillsammans med Rovdjursföreningen, WWF och Sjurskyddet anmält den svenska licensjakten på varg till EU-kommissionen och det ärendet är inte avslutat även om regeringen tvingats backa om licensjakten i vinter. Naturvårdsverket har istället fått regeringens uppdrag att undersöka om en utökad skyddsjakt kan ske.
Tillstånd till skyddsjakt ska, med den lagstiftning som gäller, ges när ett djur förorsakar allvarlig skada och när det inte finns någon annan lämplig lösning, samt när beslutet inte försvårar att man upprätthåller det som lagstiftningen kallar gynnsam bevarandestatus.
– Det är bra att Förvaltningsrätten tvingas pröva beslutet om jakt. Det finns ett stort engagemang för att rädda Kynna-vargen bland människor i trakten där vargen rör sig. Vi får fler och fler som anmäler att de vill rädda vargen och som vill göra praktiska insatser genom att hjälpa till och bygga rovdjursstängsel, säger Ulla Rundlöf, ordförande i Naturskyddsföreningens länsförbund i Kronoberg.

Gå till arkivet