Jakten över på finsk-ryskan - hon får inte röras så länge Förvaltningsrätten utreder

2013-02-18 |

Finsk-ryskan har sövts och flyttats tre gånger.

Naturvårdsverket kan inte ta nytt beslut om skyddsjakt på den finsk-ryska vargtiken i Junsele. Enligt Förvaltningsprocesslagen kan man inte ta ett nytt beslut som rör t ex en varg som ingår i en pågående prövning.

Den nya ansökan om skyddsjakt som lämnades in i fredags kan därmed inte Länsstyrelsen ta något beslut om. Vargtiken har fortfarande ett skydd, den här gången av lagen.

Och eftersom finsk-ryskan är huvudperson i den rättsliga prövning som görs av Naturvårdsverkets beslut 11 januari att tillåta skyddsjakt på henne är hon skyddad tills dess att rätten kommer med sitt utslag.

Förvaltningsrätten i Stockholm har fördjupat sig i de regler som gäller i processlagen vilket alltså betyder att vargtiken inte får röras under den pågående prövningen.

Fram till om och med i torsdags 14 februari var vargtiken skyddad från skyddsjakt av den inhibering av jakten som Förvaltningsrätten i Stockholm utfärdat. Rovdjursföreningen överklagade Naturvårdsverkets jaktbeslut 11 januari och begärde samtidigt inhibition under tiden som den rättsliga prövningen av beslutet pågick. Förvaltningsrätten meddelade inhibition. I torsdags gick jakttiden ut och därmed upphörde också inhibitionen.

 

Gå till arkivet