Jägarna vill inte ha varg

2010-11-03 |

Naturvårdsverket har begärt in yttranden över delar av regeringsuppdraget om genetisk förstärkning av vargstammen genom vargflytt. Bland annat har Skattungby/Torsmo viltvårdsområde (vvo) sänt in sina synpunkter.

- Vi anser att förvaltning av älg och björn inte kan kombineras med förvaltning av varg. De områden som inte har björn att förvalta får ta på sig ansvaret att förvalta varg. Det innebär att vargantalet i norra Dalarna ska minimeras till ett minimum, säger Bo Karlsson, ordförande i Skattungby/Torsmo vvo.

I en sammanfattning av Skattungby/Torsmo vvo:s remissyttrande framgår att man motsätter sig att ytterligare experiment med vargarna och deras genetiska status genomförs i år eller nästa år.

- Efter årets jakt genomfördes noggranna patologiska undersökningar av nedlagda vargar i syfte att klarlägga den genetiska statusen. De undersökningarna redovisade inga tecken på en kraftig degenerering på grund av inavel, säger Bo Karlsson.

Därmed menar Bo Karlsson och Skattungby/Torsmo vvo att det är att dra förhastade slutsatser att ta den så kallade "överenskommelsen mellan jaktorganisationerna och staten" som en intäkt för att redan i år, eller nästa år, påbörja inplantering eller flytt av vargar.

- Det är för närvarande ingen som helst angelägen åtgärd utan kan därför anstå till dess att ytterligare utvärdering genomförts. Förslagsvis efter den kommande jakten 2011.

Relaterade länkar

Gå till arkivet