Jägareförbundet vill kraftigt glesa ur vargstammen i vinter

2011-09-16 |

Jägareförbundet har tagit fasta på miljöministerns nya vargpolitik som han presenterade i mitten av augusti. Utökad skyddsjakt som bedrivas som licensjakt.

”Våra medlemmar bryr sig inte så mycket om det heter licensjakt eller skyddsjakt, huvudsaken är att vargstammens påverkan på jakten begränsas.”
Det är budskapet i Jägareförbundets remissvar till Naturvårdsverket, NV, på frågan vad som skulle motiverar en skyddsjakt på varg i vinter.
I klartext betyder det att jägarna vill ha en skyddsjakt i vinter av sådan omfattning att vargpopulationen i de vargtäta länen minskas betydligt. Vilket då främst handlar om jakt i Värmland, Dalarna och Gävleborg där merparten av Skandinaviens vargfamiljer lever.
Man menar att habitatdirektivet öppnar upp för skyddsjakt om det finns olägenheter av social eller ekonomisk karaktär.

Förbundet har i sin remiss listat en rad olägenheter som vargen för med sig:
Det första man siktar in sig på är löshundsjakten. Man säger att denna i det närmaste är omöjlig i vargrevir.
- Jakt med hund är en förutsättning för att klövviltet ska kunna förvaltas utifrån lokal, regional och nationella mål.
Förbundet menar att skyddsjakt bör medges både i syfte att avlägsna skadegörande individer som gjort skada och i syfte att förebygga skada. Skyddsjakt bör avse såväl enskilda som grupper av vargar.

Ekonomiska konsekvenser
Övriga olägenheter handlar om ekonomin. Vargen orsakar nedgång i älgstammen i de områden den finns vilket orsakar intäktsbortfall, både i kött och för arrenden.
- Med ökande vargstam och minskande avkastning från älgjakten står markägaren kvar med samma skogsskador, men har inga intäkter, skriver förbundet.

I en sammanfattning skriver man:
” Om inte samhället tar frågan på allvar kommer krav på kompensation för uteblivna arrendeinkomster att ställas. Markägare och jägare måste även fortsättningsvis kunna bedriva en meningsfull jakt som genererar avkastning i form av viltkött och jaktupplevelser. Likaså ska ingen behöva vara rädd för att förlora sin hund på grund av vargförekomst. Det är inte rimligt att enskilda ska betala priset för det allmännas intresse av stora rovdjurstammar.
Skyddsjakt i syfte att det minska påverkan för markägare bör framför allt ges på familjegrupper av vargar”.

Dokument för nedladdning!

Svenska Jägareförbundets remissvar.pdf

Gå till arkivet