Jägareförbundet i Örebro län vill inte ha fler vargar

2011-08-17 |

Jägareförbundet i Örebro län säger bestämt nej till planerna på inplanetering av vuxna vargar i länet.
Det kan man förstå, men finns verkligen sådana planer.
Dog inte den tanken när det stod klart att det inte skulle fungera. Vargar stannar inte där de "sätts" ut.

Förbundet anser att det finns tillräckligt många vargar inom länert gränser och hänvsar till de nu kända reviren. Dessutom finns två stationära ensamma vargar på olika ställen.

Totalt sett anser Jägareförbundet i Örebro att antalet revir har ökat och att de nu är uppe i fem stycken.

Riksdagen har beslutat att den svenska vargstammen ska hållas på en nivå om max 210 individer.Enligt Jägareförbundet så har vargstammen i hela landet inklusive Örebro län ökat längt över 210 vargar.

Förbundet vill inte på några villkor gå med på att vargstammen ytterligare ökar genom inplantering.
Det skiver man i ett remissvar till Länsstyrelsen.

Gå till arkivet