Jägare vill ha färre lodjur i Uppsala

2010-09-24 |

Jägareförbundet Mitt, begär i ett öppet brev till landshövding Peter Egardt att länsstyrelsen kontaktar oberoende lodjursforskare och låter dem faktagranska underlaget för beslutet i Viltförvaltningsdelegationen nyligen om miniminivåer för familjegrupper lodjur i Uppsala län.

Björn Uebel, representant för jägarintresset (Jägareförbundet) reserverade sig mot beslutet om en miniminivå på 20 till 24 familjegrupper lodjur i länet. Med så många lodjur blir det nästan inga rådjur kvar till jägarna att jaga är kontentan.

I det öppna brevet hävdas att beslutet inte baseras "på aktuella fakta om viltstammarnas status". Jägareförbundet pekar på att den senaste inventeringen av rådjur visar "att vi ligger på i storleksordningen 30 rådjur per 1 000 hektar i genomsnitt i länet vilket är hälften av den rådjursstam som länsstyrelsen tidigare använt för att ta fram underlag för miniminivåer av lodjur."

Relaterade länkar

Gå till arkivet