Invandrad varg återupptäckt i Jämtlands län

2011-02-21 |

En varg som vandrat in från Finland/Ryssland har registrerats i östra delarna av Jämtlands län. Det är samma finsk-ryska varg som registrerades i Norrbotten hösten 2010.

– Vargen spårades bara någon mil från det svenska vargområdet. Om den fortsätter ännu  längre söderut kan den bli ett värdefullt tillskott för att förstärka den inavlade svenska vargstammen, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Dokument för nedladdning!

Invandrad varg i Jämtland.doc

Gå till arkivet