Insändare om björnjakten: Enbart för jaktens skull

2007-08-21 |

Följande insändare skriven av Anders Ekholm, SRFs region Gävleborg, har publicerats i Gefle Dagblad.

Märkligt uttalande av länsstyrelsens rovdjursansvarige Ola Larsson då han i lördagens GD anger att skälet till björnjakten är att värna folks trygghet och minska rädslan och oron hos allmänheten. Han menar vidare att jakten också avser att begränsa skadorna på tamdjur.

Det finns absolut inga belägg för att människors oro och rädsla påverkas av att ett antal björnar skjuts varje år. Det är en felaktig slutsats. Vetskapen om att viss jakt bedrivs på björn saknar grund för dem som känner verklig rädsla eller obehag.

De människor som är rädda för vilda djur är det oavsett om det förekommer jakt på arten eller ej. För dem skulle bara en total utrotning möjligen hjälpa, men då återstår allt annat i naturen att vara rädd för, som till exempel älgar och spindlar med mera.

Däremot finns det skäl att känna oro för björnjakten i sig mot bakgrund av de omfattande skadskjutningar som förekommer och att just skadskjutna björnar är de som angripit och skadat och till och med dödat människor under senare år.

Årligen skadskjuts 10-15 procent av den jakttilldelade björnkvoten i landet och för Gästriklands del är det än värre då hittills var tredje tilldelad björn har påskjutits, men inte återfunnits och högst sannolikt springer skadskjutna omkring i skogarna.

Mindre än en halv procent av landets totala björnbestånd angriper tamdjur. (Fakta från Viltskadecenter: Under perioden 1997-2005 angreps tamdjur av björn vid totalt 94 tillfällen. Detta motsvarar i snitt tio angrepp per år och under samma period kan beräknas att vi i snitt hade cirka 2 500 individer.) Att då tro att en årlig avskjutning motsvarande cirka fem procent av beståndet kan bidra till minskade tamdjursangrepp är inte seriöst såvida jakten inte är inriktad på dessa problemdjur, men så är det dessvärre inte.

Vi har den björnjakt vi har enkom för att tillgodose det jaktliga intresset och definitivt inte för att begränsa vare sig rädsla eller antalet tamdjursangrepp.

Anders Ekholm
Svenska Rovdjursföreningen
region Gävleborg

Relaterade länkar

Gå till arkivet