Inlägg om vargjakt i Voxna

2008-07-26 |

Ett enskilt överklagande av Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på varg i Voxnareviret har skickats in till Länsrätten i Stockholms Län och Naturvårdsverket av en medlem tillika jägare i vargrevir, som bedriver rovdjursturism som näringsverksamhet.

Den överklagande anför att:
 
”Min verksamhet förutsätter att det finns livskraftiga stammar av alla de stora rovdjuren i landet. Genomförs skyddsjakten kommer denna verksamhet att påverkas menligt eftersom dagens hotade vargstam försvagas påtagligt jämfört med idag. Gällande riksdagsbeslut har ju utlovat såväl mig som övriga medborgare att landet ska ha livskraftiga stammar av alla de stora rovdjuren.”

I frågan om att skyddsjakten beviljats för löshundars skull skriver jägaren vidare:

 ”Jag jagar skogsfågel med trädskällare – på tre jaktområden inom Naggenreviret. För mig är det fullkomligt självklart att det är jag och ingen annan som har det fulla ansvaret om det händer hunden något illa sedan jag släppt den. När min hund var liten valp och gick före mig på vägen i skogen kom en korp cirklande över henne. Jag skrämde bort korpen för att skydda min valp. Numera är det lika självklart att jag försöker få information var vargarna är före jakten, sätter på hunden pingla, har en visselpipa i bröstfickan, spårar av runt jaktområdet (med eller utan snö!) och slutligen väntar och lyssnar en stund innan jag släpper min hund.”

…”Det är mycket märkligt att en myndighet kan besluta att avliva ett fredat djur för att det dödat jakthundar. Den mest elementära kunskap om varg säger att det är fullkomligt normalt och sunt för en varg att avvisa inkräktande vargar och hundar från sitt revir. Gjorde den inte det skulle det vara något fel med vargen.”

…”Jakten är ju för mig och andra jägare en ren hobby – något vi inte måste göra, men som vi gör för egen och hundens nöjes skull. Vargen – däremot – måste försvara sitt revir med sitt liv om det kniper.”

Gå till arkivet