Inhibitionen av licensjakten på varg ligger fast

2014-01-21 |

Under eftermiddagen i dag tisdag blev det klart att Kammarrätten inte ger Naturvårdsverket prövningstillstånd av Förvaltningsrättens inhibition av årets planerade vargjakt.

– Vi hade hoppats få prövningstillstånd
och måste diskutera frågan internt innan jag kan uttala mig mer, säger
Gunilla Skotnicka-Ewing på Naturvårdsverket till Svensk Jakt. Och detta sker samma dag som Jägareförbundet lämnar in en överklagan mot Förvaltningsrättens inhibition av jakten.
Jägarna tar fasta på att de tre naturvårdsorganisationerna i sin
överklagan inte har ställt någon säkerhet för den skada som kan åsamkas
berörda sakägare om beslutet att inhibera Naturvårdsverkets beslut sedan
ändras.
"Att berövas rätten till jakt kan åsamka såväl stor
ekonomisk skada som annan skada. Redan på denna grund ska
inhibitionsbeslutet hävas", står det i Jägareförbundets överklagan.
Nu kommer inte beslutet att ändras i och med Kammarrättens utslag och
därmed torde inte sakskälen i jägarnas överklagan ha någon verkan.
Förbundet hade angivit följande skäl för att inhibitionen skulle upphävas:
• Att det är en stor skada att beröva någon rätten till jakt
• Att en växande vargstam utan regleringen leder till ökande kostnader för rovdjursskador
• Att den korta tiden för jaktens genomförande medför att jakten inte kan genomföras
• Att jakten inriktar sig mot inavlade vargar i några få revir
• Att omfattningen på jakten bara motsvarar halva föryngringen 2013
• Några skäl för inhibition anges inte i Förvaltningsrättens beslut

Gå till arkivet