Inhibition av licensjakt på björn i Jämtland

2021-09-23 |

Frilevande björn i Finland. Foto: Günter Lenhardt.

Nu har länsstyrelsen i Jämtland beslutat om att de björnar inom jaktkvoten som ännu inte dödats nu ska få skjutas i hela länet. Föreningen har överklagat beslutet och åkallar vår överklagan av björnjakten som nu ligger i Kammarrätten i Sundsvall. Förvaltningsrätten i Luleå därför begärt inhibition av björnjakten i Jämtland.

Områdesindelningen har gjorts för att fokusera björnjakten till de mest skadeutsatta områdena i renbetesfjällen. Eftersom man inte lyckats fälla så många björnar i renbetesfjällen i västra delen av Jämtlands län innebär det att det inte finns så många björnar kvar där att fälla. Det är orimligt att av den anledningen släppa lös jakten i de andra områdena som blivit avlysta.

Förvaltningsrätten bedömer att utgången i vår överklagan till Kammarrätten i Sundsvall är oviss och har därför begärt inhibition. Orsaken är att kammarrätten inte kan pröva målet om björnarna redan är fällda.

Dokument för nedladdning!

Luleå FR 1696-21 Interimistiskt beslut 2021-09-22.pdf

Gå till arkivet