Inhiberingen av vargjakten överklagad till Kammarätten

2014-01-17 |

Som väntat har Naturvårdsverket, NV, nu överklagat Förvaltningsrättens
inhibition av licensjakten på 30 vargar som skulle ha startat 1 februari
i tre län. Överklagandet lämnades till Kammarätten i dag fredag.

- Vi gör bedömningen att det är viktigt med en begränsad licensjakt i
de vargtätaste länen. Och det gör vi utifrån den erfarenhet och kunskap
vi har om vargstammen i Sverige säger Maria Ågren, generaldirektör för
Naturvårdsverket. Verket menar att jakt är ett mycket viktigt
verktyg för förvaltning av varg och andra vilda djur. När både
skyddsjakt och licensjakt blir domstolsärenden med inhibition som följd
fungerar inte verktyget. Det kan få konsekvenser framför allt för tamdjurshållning och människor som lever nära rovdjur.
- Vi vill att licensjakten ska kunna genomföras. Vi vill också ha ett
klargörande om vi kan använda licensjakt i arbetet med förvaltning av
vargstammen i Sverige. Därför överklagar vi förvaltningsrättens beslut,
avslutar Maria Ågren. Om Kammarätten går på Naturvårdsverkets linje kan inhibitionen upphävas och jakten kan starta den 1 februari.

Gå till arkivet