Ingen skyddsjakt på varg i Idre

2010-06-21 |

Idre nya sameby fick avslag på sin begäran om den skyddsjakt man sökt på den varg som uppehåller sig i området. Länsstyrelsen anser i sin bedömning att kriterierna för skyddsjakt inte är uppfyllda.

Två vargar har under början av juni uppehållit sig i området nordväst om Idre, i renskötselområdet. Den ena vargen som är märkt, kommer från det så kallade Fulufjällsreviret, men den har vandrat vidare mot Norge. Ytterligare en varg har observerats nordväst om Idre och det är främst den vargen som samebyn har begärt att ska få tas bort.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att inga skador orsakade av varg i området har rapporterats till Länsstyrelsen. Därför avslås samebyns ansökan om skyddsjakt.

Relaterade länkar

Gå till arkivet