Ingen skyddsjakt på Homnahanen

2011-10-07 |

Två revir delar på området mellan Bjursås och Edsbyn.

Länsstyrelsen Dalarna säger nej till skyddsjakt på varg i det så kallade Homnareviret som omfattar delar av Rättviks och Falu kommuner, men som även berör Gävleborgs län.
Två ansökningar om skyddsjakt har kommit in.
Länsstyrelsen motiverar beslutet bland annat med att det inte är fastställt att det är den utpekade vargen som attackerat alla de tre hundar det handlar om i ansökan. Den hund som Homnahanen attackerade klarade sig undan med skador.

Enligt ansökan har tre hundar angripits av varg i området, varav den senaste den 17 september.
Ansökan tar också upp att det samlade rovdjurstrycket inom de berörda områdena är för högt och att det påverkar lokalbefolkningen negativt när det gäller livskvalitet och jakt.
Länsstyrelsen anser att de skador som uppstått är allvarliga för de som drabbats, men i helhetsbedömningen kan inte skadorna som hittills uppkommit anses vara skäl till skyddsjakt.
Det är heller inte säkert att det är den aktuella Homnahannen, som har attackerat samtliga hundar. Endast i ett fall är det säkert att han har varit med om att attackera en hund, som för övrigt klarade sig undan med livet.
Enligt uppgift till rovdjur.se är attackerna på en gråhund och en schillerstövare orsakade av vargar i Lövsjöreviret som ligger söder om det område där Homnahannen lever sedan försommaren med en tik. Båda dessa hundar dödades.
Länsstyrelsen avslår därför ansökan om skyddsjakt. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Gävleborg.
Gävleborg hade en egen skyddsjaktsansökan att behandla i veckan. Det handlade om en varg som för en vecka sedan dödat ett får av den utrotningshotade arten Gästrikefår. Attacken skedde i Jäderfors utanför Sandviken. Det blev avslag på skyddsjakten även här.

Gå till arkivet