Ingen skyddsjakt i Långsjöreviret

2011-10-18 |

Länsstyrelsen i Dalarna sade på tisdagen nej till skyddsjakt på vargarna i Långsjöreviret sydöst om Rättvik ner mot Falun.

Flera ansökningar har lämnats in sedan två jakthundar dödats av varg i reviret.
Det finns flera starka skäl att inte skyddsjaga nu och det är valparna i reviret. Det finns synobservationer på tre valpar. En skyddsjakt på en vuxen varg skulle i förlängningen drabba valparna. Vill det sig riktigt illa och föräldratiken skjuts kan valpar bli helt ensamma kvar eftersom det då är mycket troligt att hanen lämnar reviret. Tiken är hans främsta anledning att hålla sig kvar i reviret.

Tidigare har länsstyrelsen också avslagit en skyddsjakt på en varg i det revir som fortarande går under namnet Homna och ligger norr om Långsjöreviret. Det beslutet är överklagat till Naturvårdsverket.
Ett överklagande rörande beslutet för Långsjöreviret är också att förvänta.
Länsstyrelsen har ytterligare en skyddsjaktsansökan på sitt bord, den gäller hela vargreviret Hästberget väster om Lima.

Så här resonerar Länsstyrelsen fram till sitt nej för Långsjön:
"Anledningen är att det inte går att avgöra vilken eller vilka enskilda vargar som har orsakat skadorna.
Vid varje ansökan om skyddsjakt gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av varje enskilt fall Det handlar om skadornas omfattning, om skadeförebyggande åtgärder har gjorts och om det finns alternativ till skyddsjakt.
Länsstyrelsen menar att de skador som uppstått är allvarliga för de drabbade, men säger nej till skyddsjakt eftersom det i dagsläget inte går att se om det handlar om en skadegörande individ eller om det är ett alfapar som tillsammans orsakat skadorna.
Länsstyrelsen bedömer det omöjligt att särskilja enskilda vargar vid den här tidpunkten på året, vilket försvårar möjligheten för jägare att fälla de utpekade vargarna.
Det kan dessutom finnas möjlighet till ytterligare förebyggande åtgärder och därför säger Länsstyrelsen nej till skyddsjakt."

Gå till arkivet