Ingen ökning av antalet valprevir i Dalarna

2012-04-28 |

Hela tiden hävdas från jägarhåll hur vargstammen ökar för varje år. Trots jägarnas siffror är ökningen sparsam om det ens sker en ökning. I Dalarna kommer i vår att födas valpar i fem revir som finns helt inom länsgränsen och i fem revir som berör länet.
Och det betyder att antalet valprevir som finns i eller berör Dalarna är oförändrat sedan några år.

De fem revir som ligger helt och hållet inom Dalarnas län och som kommer att få valpar under under våren är Gimmenreviret, Homna, Långsjöreviret, där honan har en ny hane, och det nya reviret Björnäs.
Även i fem andra revir som delas med andra län väntas tillökning.
Det kan tillkomma något revir när alla fakta gåtts igenom,
t ex bör det bli valpar i Görsjöreviret även i år även om tecknen för detta saknades på vårvintern.
Valpar att vänta finns i de revir som under vårvinterns spårningar hade två vuxna revirmarkerande vargar som gick tillsammans och där tiken lämnade efter sig löpblod.

Gå till arkivet