"Ingen annan lämplig lösning" - Idag fick vargtiken i Junsele en ny dödsdom

2013-02-26 |

Finsk-ryskan vargtiken fick en ny dödsdom av Naturvårdsverket i dag tisdag.

Naturvårdsverket fattade vid lunchtid det formella nya beslutet om skyddsjakt på den finsk-ryska vargtiken som befinner sig i renskötselområdet i Junsele.
Den omfattande skadebilden tillsammans med att det inte finns någon annan lämplig lösning gör att Naturvårdsverket fattar beslut om en ny skyddsjakt.
Rovdjursföreningen kommer att överklaga beslutet.

- Naturvårdsverkets nya beslut är en ren provokation mot Förvaltningsrättens dom och riskerar att trissa upp debatten i stället för att lugna den, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen.
- Det förra skyddsjaktbeslutet var illa underbyggt och det har inte framkommit något nytt som gör skyddsjakten mer försvarbar denna gång. Därför ser vi oss nödsakade att överklaga även detta beslut. säger hon.
─ Det är en ny ansökan och en ny situation. Det har gått över en månad sedan den förra ansökan om skyddsjakt beviljades och situationen för renskötseln i området är nu mycket problematisk. Vi behandlar alla ansökningar om skyddsjakt utifrån varje enskilt fall och här anser vi att alla kriterier för skyddsjakt är uppfyllda, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.
Hon säger att Naturvårdsverket gör en bedömning utifrån den dokumenterade skadebilden.

Nya omständigheter ifrågasätts
I ett tydligt domstolsutslag så sent som förra veckan tillmötesgick Förvaltningsdomstolen Svenska Rovdjursföreningens överklagan av NVs tidigare beslut på precis samma varg och underkände verkets samtliga argument för jakt. Föreningen ifrågasätter starkt de nya omständigheter som Naturvårdsverket åberopar i det nya beslutet.
- Myndigheten tittar också på om det finns någon annan lämplig lösning och om ett beslut om skyddsjakt kan få konsekvenser för att vargstammen som helhet att uppnå gynnsam bevarandestatus.
Trots att det är en genetisk viktig varg så ser Naturvårdsverket inte att det finns någon annan lämplig lösning eftersom skadebilden förvärrats och att de dräktiga vajorna nu går in i en period där störningar blir än mer allvarligare. Det går heller inte att flytta tiken eftersom hon blivit flyttat flera gånger tidigare. Skadorna för renskötseln är ännu mer omfattande än vid förra ansökan om skyddsjakt, säger Ruona Burman.
─ Man kan kanske tycka att det är anmärkningsvärt att vi fattar ett nytt beslut om skyddsjakt så snart efter det att förvaltningsrätten upphävde det förra beslutet. Men vi följer gällande lagstiftning och gör en ny bedömning utifrån den situation som råder nu. Och här har skadebilden förvärrats genom renhjordens ökade känslighet för störningar och för svårigheterna r att hålla renhjorden samlad. Det rör sig inte bara om skador här och nu. Vi bedömer att det är allvarliga framtida skador det är frågan om. Syftet med skyddsjakt är, precis som det låter, att skydda och att förhindra att allvarliga skador uppstår, säger hon.

Jägarna på plats
Under tisdagen fanns personal från Länsstyrelsen och renägare i Junsele-området för att kunna gå igång med jakten när beslutet kommer.
När rovdjur.se är i kontakt med Gunnar Ledström från Länsstyrelen i Västernorrland strax före lunch har beslutet inte kommit än. Han säger att man inte har koll på var vargtiken befinner sig för tillfället men att man söker hennes spår.
Även en helikopter finns i beredskap om man snabbt får tag på vargen.
- Det är mycket som ska stämma innan vi kan skicka upp den, säger Gunnar Ledström.
Och innan det blir någon jakt måste han också läsa beslutet för att se vad som gäller för jakten.

Kommentarer
– Från Jägarnas Riksförbund ser vi väldigt positivt på det nya beslutet. Det är otroligt viktigt att visa hänsyn till näringsidkarna som i det här fallet är renskötseln, säger Riksjägarnas förbundsordförande Solveig Larsson.

 

Läs beslutet här nedan

Dokument för nedladdning!

Beslut-ny-skyddsjakt.pdf

Gå till arkivet