Inga vargvalpar kommer att sättas ut i vilda lyor i vår - för många "om" sätter stopp

2012-02-26 |

14 vargrevir i Mellanskandinavien får sannolikt i år valpar. De ringade reviren har redan levereat minst en kull nygentetiska vargar. Ursprungsvargarna F finns i norska Kynnareviret och Galvenreviret.

Det blir ingen utsättning av vargvalpar från djurparker i vår.
Olof Libergs besked gick inte att misstolka, det har dykt upp alltför många frågetecken och nya hinder för att de ska bli möjligt att sätta ut valpar som planerat i vår.
Olof Liberg deltog på lördagen i ett rovdjurssymposium i Karlstad på temat ”Framtiden”.

Han menar att det nu är omöjligt att hitta en varglya med vilda valpar som har rätt födelsedatum i förhållande till djurparksvalparnas födelsedatum och dessutom i en lya där både markägare och jakträttsinnehavare gett sitt tillstånd till utsättning och där tiken är märkt med radiosändare.
Alla de planerade märkningarna av presumtiva vilda adoptivtikar har misslyckats. Meningen var att tikarna i alla de revir som pekats ut av länsstyrelserna för utsättning av valpar skulle märkas. Inte en enda tik är märkt hittills och snart är möjligheten överspelad.
Märkning av tikar är ett måste för att man skall kunna dels hitta lyan och dels se när hon föder sin valpkull.
Men Olof Liberg verkade inte särskilt orolig för vargstammens genetik för det. Han menar istället att de två finskryska hanar som vandrade ner till vargområdet i slutet av 2000-talet inneburit att stammen rätats upp genetiskt på ett positivt sätt.
Tillsammans har hanarna i de två reviren Kynna i Norge och Galven norr om Bollnäs levererat tillsammans sju valpkullar som nu börjar få genetiskt genomslag i stammen.
Hanarna har beteckningen F - Founders, grundare - deras avkommor betecknas som F1 och dessas avkommor F2 – och där är vi nu.
F-hanarna fortsätter troligen att leverera valpar ytterligare något eller några år, F1-vargar finns nu i åtta revir som hittills levererat minst en valpkull med F2or, och dessutom finns sex revir med F1or som ännu inte fått någon valpkull.
Förhållandet mellan F1-revir med ursprunget Kynna- eller Galvenreviret är åtta från Kynna och sex från Galven.
F-hanarnas påverkan på vargstammen har inneburit att inavelsnivån som 2006 låg på 0,34 minskat och i dag är 0,24.
- Och det har gett oss tidsutrymme enligt norska genetiker, säger Olov Liberg.
- Vilket innebär att vi inte behöver ha så bråttom.
Målsättningen är att inavelsnivån ska ner till 0,10 inom fem varggeneration vilket motsvarar 25 år.
Enligt Liberg kan denna nivå nås med en (1) nyinvandrad varg per år de närmaste fem åren från nuvarande utgångspunkt. Eller utsättning av en (1) djurparksvalp per år. Tänk tanken att vi skulle sätta ut fyra djurparksvalpar per år. Då skulle inte vargstammens genetik längre vara problemet.
Och när man ser de här siffrorna förstår man bättre omsorgen om finskryskan som flyttats upp och ner genom Sverige senaste året. Hon är som hon beskrivs, den viktigaste vargen i Sverige.
Har hon nu gått tillbaka till renskötselområdet i Jämtland för tredje gången som det finns tecken på, kanske staten ska fundera på att köpa loss fri lejd för henne av renägarna.

 

Relaterade länkar

Gå till arkivet