Inga vargar av östligt ursprung fälldes under jakten

2010-03-05 |

Inga vargar av östligt ursprung eller deras avkommor fälldes under vinterns licensjakt på varg. Det framgår av DNA-analyser som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet gjort åt Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket fick på fredagen en muntlig rapport om resultatet och räknar med att få en skriftlig rapport på måndag.

Naturvårdsverket tillät inte licensjakt i kända områden där invandrade vargar eller deras avkomma uppehållit sig. Dessa vargar är viktiga för att förstärka den inavlade skandinaviska vargstammen.

Därför undantogs Galvenreviret i Gävleborgs län, som var ett av de fem län där licensjakt tilläts. I Galven finns sedan två år en hanne av östligt ursprung och han är far till två kullar. En av valparna har flyttat ut till Stockholms län och länet ingick inte i licensjakten.

- Trots våra undantag för licensjakten är det naturligtvis aldrig möjligt att med fullständig säkerhet utesluta att en tidigare okänd varg befunnit sig i ett område där jakt bedrevs. Det är därför glädjande att konstatera att ingen varg med värdefulla östliga gener fällts vid jakten, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Relaterade länkar

Gå till arkivet