Idresamerna ger sig inte - överklagar nej till skyddsjakt på finskryskan

2011-09-15 |

Sövd men inte utslagen.

Länsstyrelsens sa nej till skyddsjakt på den genetiskt viktiga finskryska varghona som nu har uppehållit sig fem månader i Idre/Särna-området utan att ha gjort något större väsen av sin närvaro.
Ansökan gällde också den hane hon går tlllsammans med sedan några månader.
Samebyarna som berörs av hennes revir som nu också har en invånare av hankön är av annan uppfattning, och överklagar Länsstyrelsens nej till Naturvårdsverket, NV.

Utöver de två berörda samebyarna finns en fäbodbrukare med i ansökan. Denne har tagit hem sina får med vill alltså ändå skjuta varghonan och hennes hane.
Samerna vill skyddsjaga i förebyggande syfte. Vargparets revir omfattar delar av vinterbete för ren.
Istället för att säga ja till skyddsjakt, vilket skulle vara opinionsmässigt omöjligt med tanke på tikens bakgrund, kommer det att bli en annan lösning om paret börjar jaga ren när dessa kommer ner till vargparets område för vintern.
Enligt uppgift till dt.se håller NV på arbeta fram en plan för hur situationen ska hanteras om vargarna angriper renar, när de flyttas.

Gå till arkivet