Idre sameby vill skjuta sex vargar i ny skyddsjakt

2014-01-09 |

I december sköts två vargar sydost om Idre samebys betesmarker. Samebyn hade fått tillstånd av Länsstyrelsen i Dalarna till jakten.
Nu har samebyn ansökt om skyddsjakt på ytterligare sex vargar - fyra i Fulufjällsreviret och två på Drevfjället.

Ansökan är ställd till Naturvårdsverket eftersom Verket ännu inte hunnit med att ge länsstyrelserna mandat för i år att själva handlägga skyddsjaktsärenden.
Länsstyrelsen har fått frågan om jakt på de sex vargarna på remiss och
kommer att ge besked under morgondagen hur man ställer sig till jakten. Fulufjällsreviret har blivit av med tre vargar sedan februari 2013 och riskerar alltså att mista ytterligare fyra vargar. Frågan är om det finns något revir kvar om det skulle bli jakt igen.

Gå till arkivet