I dag tar Naturvårdsverket ett nytt skyddsjaktbeslut för finsk-ryskan i Junsele

2013-02-26 |

Naturvårdsverket fattar i dag tisdag ett nytt beslut om skyddsjakt på den finsk-ryska vargtiken som befinner sig i Junsele.
- Skadorna för renskötseln i området är nu omfattande, därav beslutet. Att nå gynnsam bevarandestatus för vargstammen står och faller inte med en enda varg även om den är genetiskt viktig, skriver Naturvårdsverkets generalsekreterare Maria Ågren på Brännpunkt i tisdagens Svenska Dagbladet.
Naturvårdsverket använder alltså numera media för att meddela sina beslut.

- Vi på Naturvårdsverket vet att när vi fattar beslut som är övergripande och långsiktiga så kan det få konsekvenser för både människor, djur och natur. Vår strävan är att ha en balanserad vargförvaltning. Vi sammanväger olika aspekter och fattar balanserade beslut för att nå målet om en långsiktigt livskraftig vargstam.

Under tisdagen  fanns länsstyrelsen och renägare i området för att kunna gå igång med jakten när beslutet tas formellt.
När rovdjur.se är i kontakt med Gunnar Ledström från Länsstyrelen i Västernorrland säger han att man inte har koll på var vargtiken befinner sig.
Även en helikopter finns i beredskap om man snabbt får tag på vargen.
- Det är mycket som ska stämma, säger Gunnar Ledström.

Maria Ågren anser att verket nu har mycket goda skäl att fatta ett nytt beslut om skyddsjakt på tiken.
Bland annat skriver hon att vargtiken tagit 26 renar sedan hon blev ensam första jaktdagen efter det förra beslutet. Bara någon timma efter att beslutet var taget sköts hennes hane från helikopter.
Så länge hanen levde slog de mer älg än ren. När hon blev ensam valde hon det lättare bytet.
Splittring av renhjorden ät ett annat argument för skyddsjakt menar Ågren.
Enligt renägarna tar det ca 45 dagar att samla ihop rengrupper som splittrats på grund av av vargtikens jaktförsök.
– Så vad blir nu reaktionerna efter det nya beslutet om skyddsjakt?, frågar Maria Ågren retoriskt.
– Mer hot, hat och förakt riktat mot myndigheter, mot organisationer, mot enskilda människor? Eller finns det en öppning för en mer sansad debatt? Vi hoppas det.

Gå till arkivet