I dag lämnar Carlgren sitt svar på EUs motiverade yttrande

2011-08-10 |

Miljöminister Andreas Carlgren ska i dag avslöja vad han svarar på EUs moitiverade yttranden angående Sveriges hantering av vargen i landet..

I dag, onsdag den 17 augusti, överlämnar regeringen sitt svar till Europeiska kommissionen på det motiverade yttrandet enligt artiklarna 12 och 16 i art- och habitatdirektivet.
Klockan 15.30 håller regeringen en presskonferens som sänds direkt på webben.
Länk: http://www.regeringen.se/sb/d/15048/a/173414

Gå till arkivet