Hundjuret som hittades norr om Gåsborn i Värmland var hanvargen från Aamäckreviret

2012-06-27 |

Foto: Polisen. Sändarhalsbandet ligger upplagt på vargkroppens bakdel på polisens bilder från fyndplatsen.

Djurkroppen som hittades starkt förmultnad norr om Älvsjöhyttan i Filipstads kommun förra veckan var en varg.
Vargen var försedd med sändarhalsband vilket gör att man nu också vet vilken varg det är. Det är föräldrahanen i Aamäckreviret som fick valpar så sent som förra året.

Hur länge vargen varit död är inte fastställt men troligen minst ett halvår. Kroppen var mumifierad.
Kroppen har också röntgats och man inte funnit några metallfragment som skulle kunna tyda på att den är skjuten.
Vargen dog när den var ca tre till fyra år vilket tyder på att något utöver det vanliga har hänt.
Olof Liberg, forskningsledare på Skandulv, menar att självdöda vargar åtminstone bör ha passerat sex års ålder.
Det finns några frågetecken som återstår att få svar på. Sändarhalsbandet sitter inte runt halsen på vargen på de bilder som polisen tagit på platsen där den hittades. På dessa ligger halsbandet på vargens bakdel. Om det har plockats av i samband med att vargen hittades det lagts på vargkroppen av fotografen är inte känt.
Halsbandet är dessutom fortfarande ihopbultat vilket ger anledning att undra varför inte halsbandet fortfarande sitter runt vargens hals. Att något djur skulle ha kunnat dra av halsbandet är uteslutet.
I Aamäckreviret finns i dag två nya revirmarkerande vargar. Området där vargen hittades var tidigare sydkanten av Aamäckreviret. Sedan i vintras ingpår området i Gåsbornreviret som drivit lite norrut från sitt tidigare område närmare Gåsborn.
Aamäckreviret omfattar ett område som går in Värmland och Dalarna.

Gå till arkivet