Höstens licensjakt på björn börjar ta form

2016-05-25 |

Höstens licensjakt på björn börjar så sakta ta form. Först ut är Västernorrland som beslutat om jakt på 22 björnar mellan 21 augusti och 15 oktober.
Länet har delats in i två jaktområden: Område 1 omfattar Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors - Område 2 är Örnsköldsvik, Sollefteå och Ånge.

15 av de 22 björnarna får jagas i Område 2 mellan 21 augusti och 15 september. Det eventuella licensbjörnar som därefter återstår i Område 2 får efter detta datum fram till 15 oktober jagas i hela länet.
Uppdelningen i två områden med olika förutsättningar är för att få en bättre fördelning av björnpopulationen mellan kust och skog.
Även i år blir det tillåtet med jakt med hjälp av åtel, förutsatt att åteln är inrapporterat till Länsstyrelsen, och fått tillstånd.
22 björnar är samma nivå på jakten som hösten 2015.
Övriga björnlän har ännu inte satt sina licenser, men det finns anledning att påminna om förra årets jakt.
Norrbotten 36, Västerbotten 15, Jämtland 58, Dalarna 55 och Gävleborg 37.
Utöver det sköts två björnar i Värmland trots att länet inte har någon föryngringa av björn, endast några få invandrande björnar från Dalarna och Norge.
Under våren har flera björnar skjutits i skyddsjakt i de nordliga länen. Det handlar om björnar som dyker upp i renkalvningsområden. Norrbotten har hittills i år godkänt skyddsjakt på 22 björnar varav sex ska vara skjutna och i Dalarna fick sex björnar skjutas. En har skjutits med den har hittills inte avräknats från de sex eftersom som renägaren hävdar att han sköt den med stöd av §28.
Jämtland har gett tillstånd på fem björnar varav tre där skjutna. Västerbotten gav tillstånd för 15 björnar varav 12 är skjutna. Bland dessa är en hona med tre fjolårsungar inräknade.
Årets skyddsjakter i kalvningsområdena ligger långt under förra årets siffra då 65 björnar sköts under våren.
Jägareförbundet i Norrbotten vill att skyddsjakterna under våren som under senare år tenderat att öka ska förvandlas till licensjakt. "Björnar skall fällas av jägare" är budskapet från ordföranden i SJF Norrbotten. Han menar att skyddsjakten minskar utrymmet för licensjakten. Och så till vida har han rätt. När licensen bestäms tas hänsyn till vårens skyddsjakter.
Samtliga län förutom då Västernorrland kommer att meddela sina licenskvoter i början av juni. Jämtland och Norrbotten inväntar resultat från sina spillningsinventeringar för att komma så nära sanningen som möjligt.

Gå till arkivet