Hårda fängelsedomar för männen som med skoter massakrerade en järv

2012-04-04 |

Foto: Polisen. Spåren efter jakten på järven talar för sig själv. Vid den ringande avslutades den grymma jakten. Då hade järven körts över flera gånger.

Domen föll på onsdagen mot de män som stått åtalade för den grymma jakten med skoter på en järv som utspelades i slutet av april 2010 i Arjeplogsfjällen i Norrbotten. Länsstyrelsens naturbevakare var först på plats och kunde tack vare goda spårförhållanden dokumentera hela händelseförloppet. Naturbevakarna kunde också följa skoterspåren till en stuga där de två männen fanns.
Männen dömdes på onsdagen till 1,5 år vardera för grovt jaktbrott. Båda nekar till att ha haft något med tjuvjakten att göra.

Under rättegången i Piteå framkom att järven hade jagats i flera kilometer och blivit överkörd mindst fem gånger innan den till slut dödades. Järvkroppen hade sedan sänkts i ett vattendrag.
Spår av järven hittades där den påkörts, och blod från järven hittades på den ene mannens skoter, vilket var åklagarens trumkort under rättegången.
Järvkroppen hittades också och kunde konstateras vara samma järv som blivit påkörd.
Åklagaren ansåg att jaktbrottet var grovt eftersom det rör sig om en särskilt skyddsvärd art och yrkade på två års fängelse under rättegången.
Dessutom begärde Naturvårdsverket ett skadestånd.
- Vi anser att det är viktigt att markera att detta är ett allvarligt brott och en naturvårdsförlust och att samhället tar avstånd från den här typen av brottslighet, sade Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket när skadeståndet lämnades in.
Skadeståndet som i det här fallet är 24 000 kronor ska betalas till ett statligt konto. Uträkningen av skadeståndets storlek utgår bland annat från statens kostnader för arbetet med djurartens bevarande. Summan utgår från en schablon som utdömts tidigare och som nu är indexuppräknad. Högsta domstolen har tidigare lagt fast att staten har rätt till skadestånd. Naturvårdsverket har nu valt att utnyttja denna möjlighet. I dessa processer är det Naturvårdsverket som för statens talan.

Relaterade länkar

Gå till arkivet