Här skall vuxna nordligt infångade vargar slussas ut i Mellansverige

2011-11-15 |

Foto: Naturvårdsverket. Den finskryska vargtiken släpps ut på en skogsväg i Kils

Nu har Länsstyrelserna redovisat sina beslut om utsättningsplatser till Naturvårdsverket. Det är åtta län i mellersta Sverige som fått i uppdrag av regeringen att peka ut två lämpliga områden vardera för utsättning av varg.
- Utsättningsplatsen fungerar sannolikt som en sluss. Det är inte troligt att de stannar i området. Erfarenhet från både Sverige och Nordamerika från tidigare flyttar visar att de vandrar iväg från utsläppsplatsen. Vart de väljer att ta vägen eller bilda revir kan man inte på förhand förutse eller styra, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket.

Alla länsstyrelserna har skickat in redovisningar tillNaturvårdsverket. Flertalet av de länsstyrelser som pekat ut utsättningsområden har genomfört informationsmöten eller skickat ut remisser inför sitt beslut. Länsstyrelserna har tryckt på behovet att informera och förankra i samband med flytt av varg.

Nio platser i sex län
Sammanlagt nio utsättningsområden har pekats ut. Två av länsstyrelserna, Dalarna och Värmland, har inte pekat ut områden eftersom de inte kunnat finna lämpliga sådana i sina län. Två av länen har pekat ut ett stort område var som kan användas som två.
Områdena kan nu användas av Naturvårdsverket i samband med Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att förbättra den svenska vargstammens genetiska situation.
– Utsättningsplatserna är viktiga för det uppdrag vi har från regeringen om att minska inaveln i den svenska vargstammen. Syftet är att den svenska vargstammen ska uppnå målet om en gynnsam bevarandestatus, det vill säga att vargen har goda möjligheter till långsiktig överlevnad. Att flytta genetiskt viktiga vargar kan vara en åtgärd för att kunna behålla dem och på så sätt minska inaveln hos vargstammen i Sverige, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket.

Föreslagna områden

Gävleborg: Nordanstig/Hudiksvall och Gävle kommun

Västra Götaland: Svenljunga/Tranemo/Mark och Karlsborg/Töreboda

Stockholms län: Rimbo/Hallstavik

Uppsala län: Heby kommun

Västmanland: Färnebofjärdens nationalpark (Dalälvsdeltat)

Örebro län: Tivedensskogarna

Dalarna och Värmland har inte föreslagit några områden

Gå till arkivet