Här är de flyttade vargarna

2011-04-22 |

Den övfre kartan visar vägen som hanvargen tagit sedan utsläpptet i södra Dalarna, den nedre är den finskryska vargtiken väg från Kilsbergen. Sedan 18 april har hon norrut och befinner sig i Kongsvingerområdet.

Den vargtik som flyttades till Örebro är på vandring i Norge. Hon befinner sig inom vargzonen cirka två mil från svenska gränsen där Norge tillåter vargar. Varghannen som flyttades till Dalarna är nu i Gävleborgs län.

Vargtiken släpptes ut i Kilsbergen 21 mars och höll sig de första dagarna kvar i området. Därefter började hon gå mot nordväst och stannade några dagar i trakten av Torsby där hon låg på älgkadaver. Det var troligen det första målet hon ätit på två veckor. Hon hade rivit renar i Tåssåsens sameby under en vecka innan flytten, men inte ätit av dem.
5 april fortsatte tiken åt nordväst och passerade gränsen till Norge. Hon gick strax söder om Kynnareviret där en östlig varg slagit sig ner. Tiken vände söderut 10 april och är nu några mil från svenska gränsen. (Nu lite mer nordlig efter 18 april, se kartan)
Naturvårdsverket har löpande kontakt med norska Direktoratet för naturförvaltning om tiken.

Galvenavkomman
Den andra vargen flyttades 8 april från Norrbotten till Garpenberg i Dalarna. Den höll sig kvar i området några dagar, och drog därefter norrut. Den har för tillfället stannat upp i det revir där den föddes, Galvenreviret i Gävleborgs län.

Flyttkostnader
Många undrar vad flytt av genetiskt värdefulla vargar kostar. Naturvårdsverket har ännu inte sammanställt kostnaderna för de två första flyttarna.
Det som kostar i en vargflytt är bland annat insamling och provtagning av spillning samt DNA-analys av spillning för att klargöra vilken varg det är, att spåra och följa vargen, fånga in och förse den med radiosändare, transportera den och därefter följa vad som händer. Transportkostnaden beror på avståndet för flytten och om det är bil eller flyg som används.  

Gå till arkivet